atina-beata, teksty z maja 2013 roku

1 tekst z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest ati­na-beata.

Zabrałś już wszysto co miałam

Widziałam śmierć na włas­ne oczy
I już się jej nie boję
Przyszła spo­koj­nie tam­tej no­cy
Wyr­wała ser­ce mo­je
Przy łożu śmier­ci mo­jej Ma­my
Stanęła czar­na da­ma
I jed­nym ruchem swo­jej ręki
Zab­rała co kochałam
Tak ją pro­siłam i płakałam
Krzycząc by [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 19 maja 2013, 20:13

atina-beata

atina-beata

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 sierpnia 2014, 22:36atina-beata do­dał no­wy tek­st ***