atina-beata, teksty z sierpnia 2012 roku

1 tekst z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest ati­na-beata.

Piękna Pani...

Przyszłaś Pa­ni w długiej białej sukni
Nie widziałam Cię już parę dni
Po raz dru­gi przyszłaś te­go roku
Bez pu­kania ot­worzyłaś drzwi
Nie py­tałaś czy mi będzie smutno
Nie spy­tałaś czy mam jeszcze łzy
Ze swych ra­mion zdjęłaś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 sierpnia 2012, 23:12

atina-beata

atina-beata

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 sierpnia 2014, 22:36atina-beata do­dał no­wy tek­st ***