atina-beata, teksty z sierpnia 2014 roku

1 tekst z sier­pnia 2014 ro­ku – auto­rem jest ati­na-beata.

***

Dlacze­go ? A może za karę ?
Stanąłeś na mo­jej drodze
Wkroczyłeś tam­te­go lata [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 sierpnia 2014, 22:36

atina-beata

atina-beata

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 sierpnia 2014, 22:36atina-beata do­dał no­wy tek­st ***