atina-beata, strona 2

29 tekstów – auto­rem jest ati­na-beata.

Modlitwa ma ...

Boże wskaż mi mo­je wy­marzo­ne „tam”
Drogę doń naj­krótszą, którą podążać mam.

Drep­czę w miej­scu, nie niosą już nogi
Przyb­liż mi błagam dys­tans do celu…
Nie mam już siły nieść ba­gażu trwogi…
Za­miast przy­jaciół, wrogów zbyt wielu

Wesprzyj [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 14 marca 2012, 16:25

***

Dzi­siaj spadł pier­wszy śnieg
I za­sypał Waszą mogiłę
To już siedem długich zim
A ja wciąż nie pot­ra­fię zrozumieć...
Że Stwórca Was zabrał,
bo dał
Że najświętsze do te­go miał prawo
Mo­je ser­ce krwa­wi od lat
Że Bóg zab­rał naj­droższy mój skarb


Moim Dz... 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 19 grudnia 2011, 11:38

Amberonfire...

Jakże ja Tobie... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 grudnia 2011, 09:50

Gdzie jest ta droga

Którą drogą pójść
By od­na­leźć ten bez­pie­czny port
Ot­rzeć z twarzy łzy
I ro­ześmiać się na cały głos
Czy od­najdę taką drogę
Dobrą drogę życia
Gdzie nie będzie bólu ani łez
Gdzie skow­ro­nek swoim śpiewem
Zbudzi mnie o świcie
Gdzie rozpocznę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 11 grudnia 2011, 17:22

Zmarnowany rok

Minął rok
odkąd Cię spotkałam
Ten cały długi rok
na Ciebie czekałam
W tęskno­cie i udręce
cza­sami z łza­mi w oczach
Myślałam , że Cię spotkam
Myślałam , że pokochasz
I nad­szedł maj zielony
jaśmi­ny zapachniały
I wte­dy Cię spotkałam
A Ty ?
- Mnie nie poznałeś... 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 6 listopada 2011, 14:59

To pękło moje serce

To nie deszcz ,
to łzy mo­je gaszą świece
to łzy mo­je
ka­pią na Waszą mogiłę
To nie wiatr ,
to ja tak żałos­nym mówię głosem
to ja tak bar­dzo Was kocham
To nie słońce ,
to mo­je oczy
tak palącym pat­rzą wzrokiem
to mo­je oczy , 
błądzą po Waszej mogile
Nie !
To nie pękł szkla­ny znicz
- To pękło moje
ser­ce !

moim Dz.... 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 30 października 2011, 19:30

***

Gdy zejdę po tych schodach
I gdy zam­knę za sobą te drzwi
Zam­knę również na klucz swo­je serce
I już nig­dy nie wej­dzie tam nikt

 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 29 października 2011, 16:51

Róże

W ma­leńkiej kwieciar­ni przy rogu

Ku­piłeś mi bu­kiet róż

Te kwiaty pachniały Tobą

Tak jak pszczołami miód

A kol­ce zra­niły mi serce

Ma­leńkie kro­pel­ki łez...

Kocha­ny !

Nie ku­puj ich więcej

bo przez nie na dłoniach

- mam krew 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 28 października 2011, 16:50

Tobie...

Roz­szar­pałeś duszę moją strzępem wkoło wisi
Za­mieniłeś życie mo­je w sad czer­wo­nych wiśni

Krzy­kiem swym ściszyłeś we mnie naj­skryt­sze marzenia
Wzro­kiem swym uciszyłeś prag­nienie istnienia

Jak op­rawca w swo­je ręce wziąłeś mo­je życie
I ba­wiłeś się tym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 27 października 2011, 19:43

Bądż mi snem na jawie

Dziś zno­wu mi się śniłeś
Ko­loro­wa tęcza nad Tobą
Do­lina po której chodziłeś
Błękit­ne niebo nad głową

Parów z las­kiem zielonym
Po­lana z kwiecia dywanem
Ta­ki wi­dok z Tobą wyśnionym
Pragnę pa­miętać nad ranem

Ta­kie sny, to uko­jenie dla mej duszy
Lecz nie chcę tkwić wciąż w obawie
Że budzi­ka dźwięk Twój głos zagłuszy
Więc przybądź mi ta­kim... ale na jawie. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 17 października 2011, 10:01

atina-beata

atina-beata

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 sierpnia 2014, 22:36atina-beata do­dał no­wy tek­st ***